กลับสู่เมนู > รวมร้านแก๊ส 76 จังหวัด | ร้านแก๊สภาคตะวันตก
หน้า :: [ 1 ]  [ 2
  ร้านติดตั้งแก๊ส > จังหวัดกาญจนบุรี
หน้า 1  
   หนองเสือการช่าง (เมืองใหม่รวมช่าง สาขากาญจนบุรี)
หจก. หนองเสือการช่าง
ติดตั้งแก๊สและจำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ ENERGY REFORM,AC,BSM,AG
808/19-20 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร 034-647-214 , 086-611-5646 , 089-139-0660
website : moungmai.com
  ร้าน ช.ยานยนต์ (ร่มโพธิ์ทอง)

 ร้าน ช.ยานยนต์ (ร่มโพธิ์ทอง)
ศูนย์มาตรฐานติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG หัวฉีด ag, bsm, ac ,enery reform
303/7-8- ถ.แสงชูโค ตำบลบ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-513237 ,089-1620363 Fax. 034-513237
email : mcot-kan@hotmail.com
  ปัญญาเซอร์วิส

 ปัญญาเซอร์วิส 
บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG
279/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมื่อง จ.กาญจนบุรี
โทร. 0 3451-1608 , 081-9959198 แฟกซ์ 034-511608
ติดต่อ : คุณปัญญา
 
  บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี)

บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี)
ตัวแทนติดตั้งอุปกรณ์ NGV รับรองมาตราฐานโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
และผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
75/7 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 7100
Tel :034-521-345, 086-303-0644 Fax :034-513-522
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ออโต้ เชอรืวิส


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ออโต้ เชอรืวิส
ตัวแทนติดตั้งอุปกรณ์ NGV รับรองมาตราฐานโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
และผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
62 ม. 4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทร : 034-649-105, 081-006-9099 แฟกซ์ 034-649-105
 
  บริษัท เอ.พี.มอเตอร์เซลส์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี)

บริษัท เอ.พี.มอเตอร์เซลส์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี)
ตัวแทนติดตั้งอุปกรณ์ NGV รับรองมาตราฐานโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
และผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
284/49-50 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
T:034-515-181, 034-515-185 ต่อ 107-108 F:034-513-487
 
  ส.ยานยนต์เทอร์โบ

 ส.ยานยนต์เทอร์โบ
ศูนย์มาตรฐานติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่ง
204/77 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 0 3451 4543

 
  อู่เพชรรุ่งเรือง

 อู่เพชรรุ่งเรือง
ศูนย์มาตรฐานติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่ง
519 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 08 1446 5030

 
ขึ้นบน  หน้า :: [ 1 ]  [ 2

 
 
 
 
 
 
Copy Right © iwebgas.com September 2008 :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com