กลับสู่เมนู > รวมร้านแก๊ส 76 จังหวัด | ร้านแก๊สภาคตะวันตก

  ร้านติดตั้งแก๊ส > จังหวัดตาก
  หจก.สมานมิตร คาร์เซอร์วิส
หจก.สมานมิตร คาร์เซอร์วิส
เป็นผู้ติดตั้งระบบก๊าซ  LPG  -  NGV   ที่ได้รับอนุญาติจากกรมการขนส่งทางบก
เป็นผู้ตรวจและทดสอบ รถที่ติดตั้ง ก๊าซ LPG - NGV ที่ได้รับอนุญาติจากกรมการขนส่งทางบก
5/1 ถนน พหลโยธิน ตำบล ระแหง  อำเภอ เมือง  จัง หวัด ตาก 
 โทร.055-512624 FAX.055513295 Mobile 081-9732535  
 E-mail : sms_tak@hotmail.com
  อัตถพงษ์แก๊ส
อัตถพงษ์แก๊ส  
ศูนย์ติดตั้งแก๊ส LPG มาตรฐาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่ง
ี112/9 หมู่ 1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
โทร. 08 4178 2712
เว็บไซต์  :  
  อู่ช่างเปี็ยก (เอกเซอร์วิส)
อู่ช่างเปี็ยก (เอกเซอร์วิส)
รับติดตั้งแก็ส LPG รถยนต์ ทุกระบบ และรับแก้ไขงานติดตั้งแก็ส
ได้รับอนุญาติจากกรมขนส่งทางบก
ี34/69 ถ.แม่สอด-แม่ตาว อ.แม่สอด จังหวัดตาก
โทร : 089-7076222 , 055 534098
 
  บริษัท ต้นน่านทรานเทค จำกัด

บริษัท ต้นน่านทรานเทค จำกัด
ตัวแทนติดตั้งอุปกรณ์ NGV รับรองมาตราฐานโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
ีและผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
110 ม.4 ต.ประดาง อ.วังเจ้า ตาก 63000
โทร : 055-516-751-3, 081-530-9392 แฟกซ์ 055-516-753
 
  ร้าน กิตติพงษ์ คาร์แคร์
ร้าน กิตติพงษ์ คาร์แคร์
ตัวแทนติดตั้งระบบฉีดแก๊ส LPG
ี699/27 ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมือง จ.ตาก
โทร : 055-511434 , 081-8864287
เว็บไซต์  :  
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Copy Right © iwebgas.com September 2008 :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com